เพิ่มความคลาสสิค ด้วยสวนสไตล์โมเดิร์น (Formal Garden)

เพิ่มความคลาสสิค ด้วยสวนสไตล์โมเดิร์น (Formal Garden)

เติมชีวิตชีวาให้บ้าน ด้วยการจัดสวนข้างบ้านในสำตล์ของคุณ


การเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับบ้าน นอกจากจะช่วยเพิ่มความร่มรื่นแล้ว ยังเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ให้คนในบ้านสามารถมาใข้พักผ่อนได้อีกด้วย


Glam Studio ขอเสนอผลงานการจัดสวนสไตล์โมเดิร์น ที่มีการจัดสัดส่วนชัดเจน รวมไปถึงการเลือกพรรณไม้ให้ง่ายต่อการดูแล ลงตัวกับไลฟ์สไตล์มากที่สุด


Bring Greenery Into Your Home with “Home Garden”


Adding green space to your home not just to increasing shadyness, It is also can be another area to come and relax.


Glam Studio presented you a modern garden design project. with clear proportions Including selecting plants that are easy to care. Most suitable for your lifestyle.