SERVICE

ให้ความมั่นใจในด้านการออกแบบ และตกแต่งให้เข้ากับ Lifestyle ด้วยแนวคิดใหม่ๆ ซึ่งเป็นจุดเด่นของเรา

การวางแผนงานออกแบบ

ออกแบบ โดยนำเสนอผลงานผ่านภาพสามมิติ

จัดทำแบบภาพรายละเอียดงานเพื่อตกแต่ง

ตรวจสอบพร้อมแนะแนวช่วงตกแต่ง

ตกแต่งภายในโดยทีมงาน inhouse พร้อมเครื่องจักร